Za nowy podatek od reklamy zapłacą konsumenci

Za nowy podatek od reklamy zapłacą konsumenci

Konsekwencją wprowadzenia „składki od reklamy” będzie wzrost cen reklamy w Polsce, co może dotknąć samych konsumentów. Mogliśmy to zaobserwować w przypadku ostatnio wprowadzonego podatku od napojów słodzonych. Co gorsza, nie można wykluczyć, że brak stymulowania sprzedaży przez reklamę w dłuższym okresie odbije się negatywnie na całej gospodarce.

Podatek od reklamy to według fiskusa składka

Ministerstwo Finansów 2 lutego 2021 r. zaprezentowało projekt nowej ustawy, która ma zapewnić dodatkowe przychody i wsparcie dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz stanowić o utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Jak czytamy w projekcie, przewiduje on pozyskanie dodatkowych środków, które posłużą zapobieganiu długofalowym zdrowotnym, gospodarczym i społecznym skutkom pandemii COVID-19, a ich źródłem mają być składki od przychodów z tytułu reklamy w sieci internetowej, jak również reklam emitowanych w mediach tradycyjnych.

Czytaj więcej: Forbes.pl