Zarządzanie edukacją

Zarządzanie edukacją

Od kilku lat mam przyjemność być liderem specjalistycznego kierunku studiów: zarządzanie w wirtualnym środowisku (na poziomie magisterskim) w Akademii Leona Koźmińskiego. Moje działania związane z promocją i rozwojem kierunku są doceniane zarówno przez setki absolwentów (średnia ocen: 4,95/5) oraz władze uczelni (uzyskana Nagroda Rektora za wybitne osiągnięcia dydaktyczne).

Zawsze staram się łączyć wiedzę z praktyką, stad i w przypadku zarządzanego przeze mnie kierunku studenci mają okazję spotkać się z ekspertami rynku z tytułu nawiązanych przeze mnie partnerstw biznesowych (Accenture, NapoleonCat, ThinkHub, Digital Experts Club).

Realizowane przeze mnie obejmują również opracowanie i modyfikację programu studiów zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji (w tym przygotowanie szczegółowych sylabusów wraz z celami kształcenia, efektami kształcenia, treściami kształcenia, metodami nauczania oraz formami sprawdzenia efektów kształcenia).

Swoją wiedzę w tym zakresie wykorzystuję również jako ekspert w zakresie oceny kwalifikacji współpracując m.in. z Instytutem Badań Edukacyjnych.